Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
умови членства
loans
умови надання фінансових послуг
споживачам фінансових послуг
органи управління
контактна інформація
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
 


Повне найменування відповідно до установчих документів:
КРЕДИТА СПІЛКА “МАРКІВКАКРЕДИТСПІЛКА”

Код за ЄДРПОУ: 25372464
Код території за КОАТУУ: 4422555100
Поштовий індекс: 92400
Населений пункт: смт. Марківка, Луганська область
Вулиця, номер будинку: кв. Молодіжний, буд.3, прим.4.

Телефон/факс: (06464)9-17-71

E-mail: ks.markivka1998(at)gmail.com

У Кредитної спілки «Марківкакредитспілка» наявний тільки даний сайт - mks.naksu.org

Ліцензії:

Ліцензія на залучення фінансових активів із зобов»язанням щодо наступного їх повернення (Рішення Нацкомфінпослуг № 162 від 26.01.2017р. Безстрокова)

Ліцензія на надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту (Рішення Нацкомфінпослуг № 645 від 21.03.2017р.  Безстрокова)

Перенаправлення (відсилання) на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій є можливість перевірити такі відомості kis.bank.gov.ua .

Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ  kis.bank.gov.uahttps://kis.bank.gov.ua/

 

Контактна інформація органу,який здійснює державне регулювання щодо діяльності кредитної спілки у сфері фінансових послуг: Національний  банк України (НБУ) адреса для листування: 01601, м. Київ, вул. Інститутська буд. 9, Адреса для подання письмових звернень громадян: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 11-б 

Запис на особистий прийом: телефон: 0800 505 240. 

Електронна адреса для подання звернень громадян у форматі doc. та pdf  з дотриманням вимог для оформлення ( викладення )  письмових та усних звернень згідно Закону України  "Про звернення громадян" та рішення Правління НБУ від 14.05.2020 р. № 332- рш:

 nbu@bank.gov.ua 

Власники істотної участі ( у тому числі особи,які здійснюють контроль за фінансовою установою): відсутні.

Відомості про відокремлені підрозділи кредитної спілки: відокремлені підрозділи відсутні.

Відомості про порушення провадження у справі про бакрутство,застосування процедури санації кредитної спілки: Справа про бакрутство не порушувалась.Процедура санації кредитної спілки не застосовувалась.

Відомості про прийняття рішення про ліквідацію спілки: Спілка в стадії ліквідації на даний момент не перебуває.


Кредитною спілкою приймаються скарги споживачів фінансових послуг за адресою, 92400, Луганська обл., смт.Марківка, кв. Молодіжний, буд.3 прим.4

та за телефоном (06464) 9-17-71

   Відомості про державну реєстрацію кредитної спілки містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Дата державної реєстрації:  12.10.1998 р., дата запису: 24.03.2005р.,  номер запису: 13681200000000066

   Кредитна спілка включена до державного реєстру фінансових установ. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія КС, номер 190 дата видачі 28.05.2004 р. 

Гіперпосилання, що забезпечує перенаправлення (відсилання) на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій є можливість перевірити таку інформацію  kis.bank.gov.ua .


Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:

 1) можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг, а саме:

 - у разі звернення споживача із відповідною скаргою до кредитної спілки, кредитна спілка має розглянути таку скаргу та надати споживачеві обґрунтовану відповідь на неї протягом 30 календарних днів від дати її отримання відповідно до законодавства;

 - згідно вимог законодавства, зокрема, органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та їх посадовими особами, які здійснюють нагляд за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів фінансових послуг у межах своєї компетенції, визначеної законом, у порядку, встановленому нормативно-правовими актами таких органів,  розглядають звернення споживачів фінансових послуг (у тому числі щодо наявності в договорах умов, що обмежують права споживачів фінансових послуг);

 2) наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем

 – гарантійні фонди та компенсаційні схеми, що застосовуються відповідно до законодавства, відсутні.


Кредитна спілка „Марківкакредитспілка” (далі – „кредитна спілка”) відповідно до Статуту та за наявності необхідних ліцензій надає наступні види фінансових послуг громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які об'єднані ознакою членства в кредитній спілці – постійно проживають на території Луганської області, а саме:

1) залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;

2) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

 

Згідно частини другої статті 10 Закону України „Про кредитні спілки” не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.

 

Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення здійснюється кредитною спілкою від членів кредитної спілки шляхом залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

 

Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту – фінансова послуга, яка згідно зі статтею 21 Закону України “Про кредитні спілки” передбачає надання кредитною спілкою кредитів своїм членам, фермерським господарствам та приватним підприємствам, які знаходяться у власності членів кредитної спілки, а також, іншим кредитним спілкам на підставі кредитного договору або іншого договору, який має всі ознаки кредитного договору, визначені статтею 1054 Цивільного кодексу України.

 

Порядок та умови надання зазначених фінансових послуг містяться за посиланнями у „Положенні про фінансові послуги Кредитної спілки „Марківкакредитспілка” та примірних договорах про надання фінансових послуг, які знаходиться на цьому веб-сайті у розділі “Правила надання фінансових послуг ”.

 

З інформацією про вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги можна ознайомитися на цьому вебсайті у розділі „Правила надання фінансових послуг” за посиланнями „Річні процентні ставки за видами умов надання кредитів членам кредитної спілки” та „Річні проценті ставки по внескам (вкладам) членів кредитної спілки на депозитні рахунки”.

 

При наданні фінансових послуг кредитна спілка керується вимогами підпункту 165.1.29 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України, згідно яких до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу члена кредитної спілки – платника податку не включаються, зокрема, основна сума внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, яка повертається члену кредитної спілки, а також основна сума кредиту, що отримується членом кредитної спілки (протягом строку дії договору).

 

Відповідно до підпункту 170.4.1 пункту 170.4 статті 170 Податкового кодексу України кредитна спілка є податковим агентом члена кредитної спілки – платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів за користування внеском (вкладом) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, і сплачує (перераховує) до бюджету у строки, визначені цим Кодексом для місячного податкового періоду, загальну суму податку, нарахованого за ставкою 18%, визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу, із загальної суми процентів, нарахованих за податковий (звітний) місяць на суми вкладів (депозитів) членів кредитної спілки у кредитній спілці. Також, з таких доходів у вигляді процентів стягується військовий збір у розмірі 1,5 % відповідно до пункту 161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України.

 

При наданні фінансових послуг комісії та будь-які інші обов'язкові платежі за супровідні послуги кредитної спілки відсутні.

 

Надання споживчих кредитів здійснюється кредитною спілкою з дотриманням вимог Закону України „Про споживче кредитування”. 

 

Загальна вартість споживчого кредиту включає загальний розмір кредиту, тобто суму коштів, які надані та/або можуть бути надані споживачу за договором про споживчий кредит та проценти за користування кредитом.

 

Сума процентів за користування кредитом розраховується з використанням процентної ставки, затвердженої рішенням спостережної ради кредитної спілки для певного виду споживчого кредиту, яке розміщено за посиланнями „Річні процентні ставки за видами умов надання кредитів членам кредитної спілки”,  та в залежності від режиму сплати процентів і основної суми кредиту, які визначені у п.п. 3.2.1.5. Положення про фінансові послуги кредитної спілки „Марківкакредитспілка”)

 

Кредитна спілка не користується послугами кредитних посередників. Комісії та інші обов'язкові платежі за супровідні  послуги, пов'язані з наданням, обслуговуванням і поверненням споживчого кредиту (уключаючи комісії за обслуговування кредитної заборгованості, юридичне оформлення та інші платежі), кредитного посередника та третіх осіб (комісії за розрахунково-касове обслуговування банку, у якому відкритий рахунок кредитної спілки (під час зарахування коштів у рахунок погашення споживчого кредиту), страхові та податкові платежі, збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, біржові збори, платежі за послуги державних реєстраторів, нотаріусів та інших осіб, а також інші обов'язкові платежі], відсутні.

До загальних витрат за споживчим кредитом не включаються:

•          платежі, що підлягають сплаті Позичальником у разі невиконання його обов'язків, передбачених договором споживчого кредиту;

•          платежі з оплати товарів (робіт, послуг), які Позичальник зобов'язаний здійснити незалежно від того, чи правочин укладено з оплатою за рахунок власних коштів Позичальника чи за рахунок кредиту. 

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2020 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2019 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2018 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2017 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2016 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2015 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2014 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2013 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2012 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2011 рік


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України