Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
умови членства
loans
органи управління
контактна інформація
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
 


Повне найменування відповідно до установчих документів:
КРЕДИТА СПІЛКА “МАРКІВКАКРЕДИТСПІЛКА”

Код за ЄДРПОУ: 25372464
Код території за КОАТУУ: 4422555100
Поштовий індекс: 92400
Населений пункт: смт. Марківка, Луганська область
Вулиця, номер будинку: кв. Молодіжний, буд.3, прим.4.

Телефон/факс: (06464)9-17-71

E-mail: ks.markivka1998@gmail.com

Ліцензії:

Ліцензія на залучення фінансових активів із зобов»язанням щодо наступного їх повернення (Рішення Нацкомфінпослуг № 162 від 26.01.2017р. Безстрокова)

Ліцензія на надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту (Рішення Нацкомфінпослуг № 645 від 21.03.2017р.  Безстрокова)

 

01 липня 1998 року  установчі збори членів кредитної спілки «Марківкакредитспілка» прийняли рішення про заснування кредитної спілки  «Марківкакредитспілка».

12 жовтня 1998 року Марківською районною державною адміністрацією було прийняте рішення

(№ 9) про реєстрацію кредитної спілки «Марківкакредитспілка» - саме ця дата вважається днем народження кредитної спілки.

У  2000 році КС «Марківкакредитспілка» набула членства в НАКСУ .

У вересні 2004 року КС «Марківкакредитспілка» набула членства в НАКСУ і одразу ж стала учасником Стабілізаційного фонду кредитних спілок .

28 травня 2004 року Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України було прийняте рішення  (№ 699 ) про видачу свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (КС № 190)

17 червня 2004 року Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України було прийняте рішення № 551-Л про видачу кредитній спілці «Марківкакредитспілка» ліцензії на залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки (Серія АА № 771696 ), термін дії ліцензії 22.06.2004-22.06.2007 рр.

28 травня 2004 року кредитна спілка пройшла державну перереєстрацію — Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (Серія А00 №337371).

У вересні 2004 року КС «Марківкакредитспілка» стала учасником Стабілізаційного фонду кредитних спілок .

В березні 2016 року  Кредитна спілка набула членства в ОКС НАКСУ.

 

 

 

Контактна інформація органу,який здійснює державне регулювання щодо діяльності кредитної спілки: Національний  банк України (НБУ) адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська буд. 9, Телефон: 0800 505 240. e-mail: nbu@bank.gov.ua

 Власники істотної участі ( у тому числі особи,які здійснюють контроль за фінансовою установою): відсутні.

 Відомості про відокремлені підрозділи кредитної спілки: відокремлені підрозділи відсутні.

 Відомості про порушення провадження у справі про бакрутство,застосування процедури санації кредитної спілки: Справа про бакрутство не порушувалась.Процедура санації кредитної спілки не застосовувалась.

 Відомості про прийняття рішення про ліквідацію спілки: Спілка в стадії ліквідації на даний момент не перебуває.

 


  Кредитною спілкою приймаються скарги споживачів фінансових послуг за адресою, 92400, Луганська обл., смт.Марківка, кв. Молодіжний, буд.3 прим.4

  та за телефоном (06464) 9-17-71

  Відомості про державну реєстрацію кредитної спілки містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Дата державної реєстрації:  12.10.1998 р., дата запису: 24.03.2005р.,  номер запису: 13681200000000066

  Кредитна спілка включена до державного реєстру фінансових установ. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія КС, номер 190 дата видачі 28.05.2004 р. 

      

  Повний перелік видів фінансових послуг, які зазначені у додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та/або у ліцензіях на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, які видані Нацкомфінпослуг або іншими органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг:

  -  залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки;
  -  надання кредитів членам кредитної спілки за рахунок власних коштів та/ або внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки;                                                                  
 -  надання кредитів членам кредитної спілки за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки. 

Вимоги до осіб, які надають додаткові та супутні послуги, необхідність отримання яких  може бути пов'язана з укладенням договору про споживчий кредит, та до відповідних договорів укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) споживчого кредиту, а також правила співпраці кредитної спілки з такими особами, відсутні оскільки укладення договорів про споживчий кредит не пов'язано з необхідністю отримання споживачем додаткових чи супутніх послуг третіх осіб;


  Вимоги до відповідних договорів, що приймаються кредитною спілкою у якості забезпечення за споживчим кредитом та/або укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) споживчого кредиту:

- умови договорів поруки мають відповідати вимогам чинного законодавства, зокрема, статті 523, 553-559 Цивільного кодексу України.

- умови договорів застави мають відповідати вимогам чинного законодавства, зокрема, статті 523, 572-593  Цивільного кодексу України.

 • поручителем та /або заставодавцем може бути цивільно правоздатна і дієздатна особа.

  Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:

1) можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг, а саме:

- у разі звернення споживача із відповідною скаргою до кредитної спілки, кредитна спілка має розглянути таку скаргу та надати споживачеві обґрунтовану відповідь на неї протягом 30 календарних днів від дати її отримання відповідно до законодавства;

- згідно вимог законодавства, зокрема, органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та їх посадовими особами, які здійснюють нагляд за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів фінансових послуг у межах своєї компетенції, визначеної законом, у порядку, встановленому нормативно-правовими актами таких органів,  розглядають звернення споживачів фінансових послуг (у тому числі щодо наявності в договорах умов, що обмежують права споживачів фінансових послуг);

 1. наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем

  – гарантійні фонди та компенсаційні схеми, що застосовуються відповідно до законодавства, відсутні.

 
 

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2019 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2018 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2017 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2016 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2015 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2014 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2013 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2012 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2011 рік


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України